این پست به اشتراک گذاشته شده

متأسفانه بابی از پیشمون پر کشید و رفت.....Bobby opened her wings and left us
متأسفانه بدن رنجور و ضعیف بابی کوچولو دووم نیاورد و امروز پرهاشو باز کرد و از پیش ما رفت. بابی کوچولویی بود که توی همین عمر کوتاهش خیلی زجر کشید. بدنشو با سیگار سوزونده بودن، شکستگی پا داشت، آمد پیش ما و همۀ اینا خوب شدن و داشت جون می گرفت، میدوئید، چشماش برق میزد، که این ویروس وحشتناک، دیستمپر، از راه رسید. اون روزهایی که سالم بود و انقدر التماس میکردیم توروخدا به این کوچولوها یه جای موقت بدین تا از بین نرن حتی یک نفر هم داوطلب نشد که بخاطر جون اینا یک ماه، فقط یک ماه، گوشه ای از حیاط یا خونه شو به این بچه ها اختصاص بده. حالا همه شون یکی یکی دارن پرپر میشن. همۀ اونایی که سالم بودن و یه مدتی هر روز براشون پست گذاشتیم که تا دیر نشده جای موقت بهشون بدین. افسوس.....
بابی کوچولو، آروم بخواب، بخواب که دیگه زجر نمیکشی، راحت پرواز کن چون از شر این دنیای کثیف و آدمهای بد و بی رحمش راحت شدی.... آروم بخواب کوچولوی مهربون و ما آدمهای بدو با اون قلب بزرگ و مهربونت ببخش............. ما آدمها لیاقت شما فرشته های معصوم رو نداریم...روحت شاد
لینک داستان بابی: Bobby’s story
https://www.facebook.com/PnahgahHywa...55174781232209
RIP little Bobby, you will always be loved and missed, Fly high and enjoy your eternal freedom cause you have now left the cruel world and its merciless people….Run on the rainbow and have fun with your eternal friends….We will miss you so much

https://www.facebook.com/PnahgahHywa...234415/?type=1