واگذاری فوری گربه به نام خال خالی
یه گربه تو حیاط خونمون به دنیا اومد مادرش رفت من مراقبت کردم و بعدش دیدم نمیتونه از خودش دفاع کنه و غذا تهیه کنه آوردمش خونه خیلی آرومه ومظلومه دستش هم شکسته بود درست کردم الان عقیم شده و واکسن زده وشناسنامه داره . واقعاچون دیگه شرایط نگهداریشو نداریم هرکس میتونه اهداش میکنم تو رو خدا کمکم کنید راهنمایی کنید منم از همه لحاظ اگه خاستید کمک میکنم به کسی که سرپرستش بشه ، 09199512445 اطلاعات تکمیلی تماس