این پست به اشتراک گذاشته شده


گمشده....Missing
لطفاً به اشتراک بزارین.
این بچه 10 روز پیش در شهر ری تهران مفقود شده. اگر جایی دیدینش و یا اطلاعاتی در موردش دارین، لطفاً در اسرع وقت با شمارۀ 09214670451 تماس بگیرین و صاحبش رو از نگرانی در بیارین.