این پست به اشتراک گذاشته شده

این گربه چند هفته پیش در حیاط منزل یکی از آشنایان پیدا شده که چشماش شدیدا عفونت داشته و بردنش دکتر و به دلیل تشخیص و داروی اشتباه و بدشانسی این طفل معصوم ؛ هر دو چشمش کور شده
الان احتیاج به یه جای امن داره تا بتونه بقیه عمرش رو اونجا زندگی کنه
09122039521