از ابتدا در خانه بزرگ شده است و بسیار مهربان و باهوش میباشد در صورت داشتن شرایط نگهداری در منزل با شماره 09127009829 جناب مسجدی