سلام دوستان عزيز . من چند روز پيش يك بچه گربه تازه بدنيا آمده را از دست موش ها نجات دادم . ولي بدليل شرايط كاري امكان نگهداري و مراقبت شير خوار را ندارم . اگر كسي ميتونه لطفا تماس بگيره . ممنون 09125142866