خرگوش حیوانی است با آناتومی و اسکلت بدن شکننده که بلند کردن از زمین و مدام در آغوش گرفتن حیوان نه تنها هیچ لذتی برایش ندارد بلکه موجب آشفتگی وایجاد استرس شدید میشود پس حتی المقدور از در آغوش گرفتن های بی مورد برای سلامتی خرگوش خود بپرهیزید .
اما گاهی برای جابه جایی ها مجبور به این کار شده ، پس روش صحیح آنرا اجرا نماییم :

- هیچ گاه خرگوش را از پشت بلند نکنید یعنی همیشه باید صورت شما روبروی صورت خرگوش باشد و بدین شکل اقدام به برداشتنش از روی زمین کنید .
خلاف جهت گرفتن او باعث میشود که با دیدن هر جسمی یک تنش به او وارد شود و تقلای بسیار برای پریدن و رهایی از دست شما کند

- انگشتانتان را روی باسن حیوان گذاشته و حالتی به طور مستقیم به دستان خود گرفته و از نقطه یک وجب بالاتر از مچ دستتان برای مهار سازی دستان جلو خرگوش استفاده کنید .

- برای بلندکردن خرگوش باید دستها و پاهایش مهار شده تا از هرگونه پرش حیوان جلوگیری کرد .

- سریع حیوان را به قفسه سینه خود بچسبانید تا ناگهان دست خود را رها نکنید و حیوان احساس امنیت کند چون در حالت آویزان و معلق بودن ترس وجود خرگوش را فرا میگیرد .

- هرگاه خرگوش امتناع ورزید و یا پرید و هر مورد دیگر اقدام به گرفتنش نکرده و اگر در دستانتان بود به آرامی در فاصله ای کم و نزدیک به زمین رهایش کنید
(نکته بسیار مهم : هیچ گاه در صورتی که خرگوش تقلا برای فرار کرد او را محکم نگیریبد و فشار دهید چون آسیبی بسیار جدی به مهره های کمر حیوان وارد میشود )
از فاصله زیاد حیوان را پرتاب بر زرمین نکنید و سعی کنید با مشاهده اولین تلاش ها و دست و پا زدن های خرگوشتان به نزدیکترین سطح به خودتان رسیده و او را بر روی آن قرار دهید .

به طور مثال خرگوش خود را در آغوش گرفته اید و از زمین بلند کرده اید ، ناگهان حیوان از صدایی بله شدت میترسد و تقلا میکند فرار کند
از این فاصله ناگهان بر روی زمین رهایش نکرده و خود را به میزی ، کانتر اپن آشپزخانه و یا مبل که ارتفاع بیشتری نسبت به سطح زمین دارد رسانده و آنجا بگذارید تا بعد کمی آرامش دوباره جابه جا بنمایید ..

نکته آخر :
خرگوش حیوانی نیست که از در آغوش گرفتن های مکرر لذت برده و علاقه ای به این کار داشته باشد برخلاف آن همیشه خرگوش خود را بر روی زمین نوازش کرده و بگذارید به شما در همه حال اعتماد کند تنها برای جابه جایی از قفس به باکس حمل او را بلند کنید ..

در ماشین و مسافرت و یا خانه به خانه حتما با باکس حمل جابه جا نموده و از در آغوش گرفتن و از منزل خارج شدن یا غیره جدا پرهیز کنید ..


نویسنده : پرنیان (sisil)
استفاده از مطلب فوق با ذکر منبع موردی ندارد .