این پست به اشتراک گذاشته شده


فوری......نیاز به سرپناه....
یه آدم بامعرفت پیدا میشه که آرامش رو به این پیرمرد ارمغان بده؟
این بچه اسمش گرگیه. سگ گله بوده و چوپانا گوششو بردن. بعد از اینکه پیر شده ولش کردن و رفتن. این پیرمرد یه گوشه ای رو لازم داره که این چند سال آخر عمرش رو و بعد از این همه سال خدمت به آدمیزاد، توی آرامش سپری کنه. اون آدمایی که این بچه همه سال بهشون کمک کرد بویی از وفا نبرده بودن و بی معرفتا ولش کردن. اگر می تونین یه گوشه ای از حیاطتون رو به این بچه اختصاص بدین، لطفاً در اسرع وقت با شمارۀ 09383499127 تماس بگیرین.
آقا گرگی تحت حمایت تیم مازندران نیست، لطفاً برای قبول سرپرستی و کسب اطلاعات با شماره ای که در پست قید شده تماس بگیرین.

https://www.facebook.com/PnahgahHywa...722503/?type=1