خبرگزاری آنا: پس از طوفان هایان بعضی از روستاییان فیلیپینی بی‌خانمان شدند. یکی از این روستاییان با ساختن قایقی از یخچال و رفتن به دریا و ماهیگیری با آن، گذران زندگی می‌کند.