وبسایت رادیو چین: به نقل از گزارش پست دیلی بریتانیا، از طریق دوربین عکاسان، روستای Matavenero در منطقه کوهستانی در شمال غربی اسپانیا روی صحنه آمده است.به علت افول صنعت استخراج معادن در شمال غربی اسپانیا، روستای Matavenero در دهه ششم قرن بیستم از صحنه تاریخی خارج شد. بیست سال پس از آن، گروهی از آلمانی ها تصمیم گرفتند نیروی محرکه جدیدی به این روستا تزریق کنند. به این سبب، آنها ناحیه زندگی هماهنگ با محیط زیست و کاملا خودکفا در این منطقه تاسیس کردند. اکنون روستای Matavenero که برای حدود 20 سال رها شده بود، به محلی رومانتیک و دور ازسروصدا و آلودگی شهر تبدیل شده است.کوین فاینگنارت عکاس مستقل با معرفی دوستان خود به این روستا آمد و با دقت و حوصله زیبایی های مختلف روستا را با دوربین خود ثبت کرد. موقع ورود پیشگام های آلمانی به اینجا، روستا خرابه ای بیش نبود. این پیشگام ها خانه ها را باز سازی و پل و راه های جدیدی تاسیس کردند. با توجه به بهبود شرایط زندگی، روستای Matavenero مردم جاهای مختلف اروپا را به خود جلب می کند.