سلام من عاشق سگ هاهستم وتجربه خوبي در نگهداري سگ دارم وشرايط نگهداري عالي دارم اگر دوست داريدسگتون به خانه ي خوبي برود من هستم وروزي 2ساعت باسگ بازي مي كنم 2به گردش مي برمش ماهي 1باربه دامپزشكي مي برمش هفته اي 2يا1بارحمامش مي كنم خلاصه صاحب دلسوزي هستم اگر كسي مايل به واگزاري سگش است بامن تماس بگيرد شماره 09109225409آقاي فرهود