این پست به اشتراک گذاشته شده


این کوچولو رو دیروز که رفته بودیم کلینیک آبان برای کارهای پينات دیدیم که دکتر کلینیک پیدایش کرده بود. گفتند یه چیزی محکم دور دستش پیچیده بوده که باعث سیاه شدن و از بين رفتن مچ دست چپ شده بوده و اعصاب حسی حرکتي آن دست از بین رفته بود. و نهايت مجبور به قطع دست این کوچولو شده بودند. واقعا کوچک و ناتوان بود. نهایت تا يه هفته دیگه که انتی بیوتیک داره میتونه کلینیک بمونه و دکتر از ما خواستن برایش پستی بزاریم شاید کسی حاضر باشد نگهداریش رو عهده دار شود. موقت یا دایم کمک کنید این کوچولو واقعا با این شرایط هرگز نمیتونه بیرون دوام بیارد. لطفا برای کمک به این نی نی پیشی به شماره 44623063 کلینیک آبان دکتر خدابخش تماس بگیرید. کاملا سالم هست فقط یک دستش رو از دست داده. سپاس