این پست به اشتراک گذاشته شده

یک تریر در محوطه اکباتان پیدا شده. اگر ممکن هست اطلاع رسانی کنید. با تشکر
===
دوستان یکی ازحاميان
يك ترير تو اكباتان پيدا كرده
ماده و خيلي مظلومه
با نشان دادن شناسنامه تحویل داده میشه
+989121453374