این پست به اشتراک گذاشته شده

گمشده در اکباتان

اندازه کف دست بود که یه شب در زمستان دوسال پیش در يک جعبه يونوليت که برای گرم ماندن گربه ها در محوطه گذاشته شده بود پیدایش کردیم. نصف فک پايين سمت راست از بین رفته بود و حال خرابی داشت. رسانديمش به کلینیک تشخیص کلسی ویروس پیشرفته بود جوری که حتا فردای آن روز که او را برای نمونه گیری از زخم دهنش به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه تهران در خیابان قریب برده بودیم ،ریس بیمارستان پیشنهاد داد بخوابانیم! گفت خوب نمیشود و زحماتتان بی نتیجه می ماند. اما ما تسلیم نشدیم و او را که اسمش ديگر آقا مشکی شده بود علیرغم بیماری مسری که داشت به خانه اوردیم و ماهها به حالت قرنطینه تحت درمان قرار دادیم. ماه ها درمان، شستشو و تلاش برای خوب شدنش بلاخره نتایج خوبی داد و آقا مشکی که دیگر همان پیشی کوچولو نبود را به محل زندگی اش در محوطه برگرداندیم. اما همیشه چشممان بهش بود. هرروز برای ديدنش می رفتیم و اوضاع دهانش تحت کنترل بود. از دور صدایش که میکردیم از خوشی پرواز میکرد به سمتمان و علاقه دوطرفه بینمان برقرار بود و تا روزی که بود ما را به یاد داشت... اما الان حدود يکماه هست که از پسر مهربان و در عین حال قلدرمان خبری نیست یک شبه گم شده و هیچکس از او خبر ندارد. محل زندگی اش فاز سه بلوک d1 دم آژانس المهدی بود. هیچ دلمان نمی خواهد فکر کنیم تصادف کرده یا بخاطر مشکلات دهانش که با گرم شدن دهان کمی تشدید شده بود از بین رفته است. در عین ناامیدی دلمان میخواهد فکر کنیم دستی مهربان اورا با خود برده و ممکن است روزی بازگردد. لطفا اگر کسی خبری از آقا مشکی ما دارد لطفا با شماره 09351520206 اطلاع دهد. ما منتظرش هستیم. با تشکر.