این پست به اشتراک گذاشته شده

من آقا برفين هستم. خیلی وقته حالم خوب شده و منتظر یه خانواده هستم سرپرستيم رو قبول کنه. یکسال و دوماهمه، عقیم شدم واکسن زدم فقط یه مشکل تو صورتم هست که سمت راست لبم بخاطر مشکلات قدیمی یکم کوتاه شده و چن تا از دندونام رو از دست دادم. اما به جاش تپل و خوشگلم و مهربون. با همه گربه ها هم کنار میام اهل میو کردن بلند اصلا نیستم و عاشق لوس کردن خودم هستم. اگه خواستید با همین مشکل تو صورتم پسرتان باشم لطفا تماس بگیرید. قول میدم بهترین پسر دنیا باشم 09351520206