این پست به اشتراک گذاشته شدهنیاز به کمک فوری_ لطفا به اشتراک بگذارید
مادر 3 تا بچه گربه 12 روزه ,متاسفانه به هر دلیلی ناپدید شده!!
وضعیت مناسبی ندارند و خیلی سریع باید دوستی پیدا بشه و در این زمینه کمک کنه تا این طفل معصوم ها زنده بمونن.
09121380217 حسيني
09122444573 عظيمي
لطفا فقط پيام كوتاه بزارين تا در اسرع وقت تماس بگيريم.