این پست به اشتراک گذاشته شده

دوستان عزیزم در تهران یا کرج
عسل خانم یک سال و نیمه * عقیم شده * واکسن خورده * سالم و آماده واگذاری برای باغ. خانم خوشگل و مودب و مهربون و سرحال.
خارج از تهران واگذار نخواهد شد اصرار نفرمایید.
خودشون هم تحویل میدن تا از مکان مطمئن بشن.
تها راه ارتباط از طریق فیسبوک و پیام خصوصی هست.
خانم قلی بیگیان ===>>Nastaran Nastaran Gholibeigian

https://www.facebook.com/WagdharyHyw...03041219839724