این پست به اشتراک گذاشته شده

این بچه یک ماه پیش با عفونت خیلی‌ شدید پیدا شد و اوضاع انقدر خراب بود که از عفونت مورچه زده بود. مدتی‌ با تلاش دو نفر که خیلی‌ زحمت کشیدند درمان شد. بماند که دامپزشکی که می‌بردند خرابکاری هم خیلی‌ کردند و این زبون بسته خیلی‌ زیاد صدمه خورد.

خوشبختانه اخیرا بردنش کلینیک پردیس و چشمش چسبند‌گی داشت که پریروز جراحی شد. خرج جراحی شد ۳۰۰ تومن. چون خرجهای گربه‌های دیگه هم بوده و هست، اگر میتونید کمکی‌ برای هزینه‌ها بدید خیلی‌ ممنون میشیم. لطفا اعلام کنید و با تلفن ۰۹۱۲۶۹۵۹۴۱۲ تماس بگیرید. هر کمکی‌ رو میتونید به حساب ۶۱۰۴۳۳۷۹۶۲۵۶۵۱۹۶ (موحدزاده) یا به حساب کلینیک پردیس بریزید، ولی‌ خواهش می‌کنیم از قبل بگید تا به کلینیک بگیم که کی‌ چقدر می‌ریزه تا بدونن مال کدوم حیوون هست و خودمون هم بدونیم چقدر پرداخت شده و چقدر مونده. ممنونیم.