این تصاویر که در فالکلند گرفته شده، دوستی یک پنگوئن تنها با دسته ای از اسب ها را نشان می دهد.

جزیره فالکلند محل زندگی ۵ گونه مختلف از پنگوئن ها است.
منبع:خبر گزاری مهر