این پست به اشتراک گذاشته شده


عزیزان مشهدی
این فینقیلی شیطون و شیرین رو امروز تو پارکینگ خونه دیدم، خییییلی لاغره، پوست و استخونه،از بچه های همسایه پرسیدم گفتن از دیروز اینجاست و مامانشم نیومده دنبالش.
آوردمش خونه و بهش غذا و شیر دادم.
ولی‌ چون خودم یه گربه ی بزرگ دارم و مامانمم دیگه اجازه نمیدن گربه ی جدید بیارم باید سریعا این گل پسر رو ‌واگذار کنم. حدودا یه ماه و نیمشه.
خودم میارم در خونه تحویلتون میدم.
09016244862