امکان احیای برخی از گونه های در خطر انقراض در فارس وجود دارد


دیده بان حقوق حیوانات: مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس گفت: با وجود زیستگاههای بکر و دست نخورده امکان احیا و پرورش گونه های در خطر انقراض در فارس وجود دارد.
حسینعلی ابراهیمی کارنامی در دیدار با دوستداران محیط زیست شهرستان ارسنجان افزود: البته احیای این گونه ها مستلزم تدوین برنامه های حفاظتی دقیق و علمی است.
به گزارش بخش خبری سازمان حفاظت محیط زیست وی با بیان اینکه حفظ و احیای گونه های جانوری شاخص و با ارزش یکی از ارکان مهم مدیریت حیات وحش است، اظهار داشت: در سالیان گذشته و با وجود تعرضات و تخری***** که در زیستگاههای طبیعی وحوش به وجود آمد بسیاری از این گونه ها در معرض خطر کاهش و یا انقراض قرارگرفتند.
مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس تصریح کرد: گونه حمایت شده قوچ و میش و حتی آهو از گذشته های دور در زیستگاهها و مناطقی از این استان نظیر پارک ملی بمو، پارک ملی بختگان، منطقه حفاظت شده بهرام گور، منطقه شکار ممنوع بصیران و منطقه شکار ممنوع دره باغ یافت شده که در حال حاضر تنها در برخی نقاط استان زندگی می کند.
وی ادامه داد: با توجه به اقدامات حفاظتی ویژه جمعیت محدودی از این گونه ارزشمند یافت می شود و در دیگر مناطق با فعالیتهای توسعه ای تنها به طور معدود وآن هم به طور پراکنده مشاهده می شود ولی با وجود زیستگاههای بکر و دست نخورده در بعضی از این مناطق قابلیت احیا و پرورش این گونه ها در استان وجود دارد.
ابراهیمی کارنامی تصریح کرد: در فاز اول به منظور اعمال نظارت بیشتر و انجام مطالعات مربوط به رفتار و شرایط سازش گونه با زیستگاه جدید محدوده ای به وسعت۲۰۰ هکتار از جنگلهای خلیل بیگ فنس کشیده و گونه های ارزشمند قوچ و میش و در صورت تعیین کارشناسان و گوزن زرد در منطقه ارسنجان نگهداری خواهند شد.
وی افزود: یکی از مهمترین ارکان و اهداف طرحهای نگهداری و تکثیر توسعه طبیعت گردی، ایجاد اشتغال و انجام مطالعات علمی و آموزش جوامع محلی است زیرا نهایت هر پروژه تکثیر و احیا، رها سازی گونه در منطقه مورد نظر است که آن نیز مستلزم آموزش عمومی و اختصاصی جوامع و همسو سازی آنها با طرح به شمار می رود که در این خصوص برنامه ریزیهای بلند مدتی لازم است که مهمترین آن آموزش اختصاصی جوامع محلی محدوده طرح است.