این پست به اشتراک گذاشته شده

پیغامی از طرف خانم پونه گرامی......
"مهم مهم مهم .....
صداي مظلومانه دني و دُخي......
دني و دُخي دو گربه مصدوم به اميد داشتن زندگي بهتر و ادامه درمان در زمان سفرم به پانسيون هاپو هوم ( ژيلبرت -بهرام بقسيان) در جردن با تلفن ٠٩١٢١٥٤٥٧١٥سپرده شدند.
متاسفانه پس از بازگشت از سفر ايشان ادعا ميكنند كه گربه ها با باكسهايشان كه روي آنها قالي فرش ابريشم بوده در عرض كمتر از يك دقيقه دزديده شده اند !!!!!!!!!!! مسئوليت گم شدن عزيزانم بر دوش كيست ؟؟!!!!!!! به عنوان انساني كه دلم لبريز از عشق به اين بچه هاست وظيفه خود ميدانم اطلاع رساني كنم ! همچنانكه اگر تا بحال كسي خودش را موظف و عاشق ميدونست و سكوت نكرده بود !!!!!!!! الان دني و دُخي پيش خودم بودند! همه ما مسئول هستيم ، تك تك ما ، امروز اين اتفاق براي من افتاد فردا هم براي شما ! وجدان من حكم ميكنه كه سكوت را بشكنم ، حالا ببينيد وجدان شما چي حكم ميكنه ؟؟!!!!!!!!!؟؟!!!!!!"