این پست به اشتراک گذاشته شده

Hr B Yt از طرف

با سلام و احترام
سه تا بچه گربه جهت واگذاری دارم؛
این بچه ها که سه تا چهار هفته دارند، در پارک و در شرایط اسفناکی (بخصوص از نظر تغذیه) به سر می برند؛
لطفا اطلاع رسانی نموده و در صورت پیدا شدن مت**** (جهت هر تعداد)، اینجانب را مطلع فرمایید؛
پیشاپیش از لطف شما سپاسگزارم
(اینجانب هم اکنون عهده دار نگهداری چهار بچه گربه بوده، لذا شرایط نگهداری ندارم؛ اما از هر گونه تجربه و کمک مضایقه نخواهم داشت)

دوستان لطفا همینجا کامنت کنند ...

https://www.facebook.com/anjomane.he...58312754178961


در صورت تمایل به نگهداری در لینک بالا کامنت بگذارید^^^^^^^^