این پست شر شده میباشد

این طفلک بیچاره در حالی که تمام دور گردنش رو بریده بودن تو شهریار کرج پیدا شده.
الان کاملا خوب شده اما به شدت دلش برای خانواده اش تنگ شده.
میتونین کمک کنین خانواده اش رو پیدا کنیم ؟
خیلی ناراحته.
۰۹۳۷۲۰۷۵۳۷۳
عکسهای قبل و بعد از جراحت موجود است.