این پست شر شده میباشد

دوستان، خانومی این بچه رو تو خیابون پیدا کرده. فعلا بهش غذا میده ولی با گرفتاری صد تا گربه دیگه توان بردن به دامپزشکی رو نداره. کسی هست که کمک کنه این به دامپزشکی برده بشه؟ کسی هست چند روز بعد از تخلیه چشم برای آنتیبیوتیک دادن از این زبون بسته نگهداری کنه. کسی هست در خرجها کمک کنه؟ ممنون میشیم. ۰۹۱۲۶۹۵۹۴۱۲