گربه حبشی یکی از نژادهای اهلی گربه با پوشش خاص خطدار میباشد . داستان‌های بسیاری در مورد خاستگاه این گربه وجود دارد که بیشتر آنها حول کشور اتیوپی یا همان حبشه می‌گردند، اما زادگاه حقیقی آنها هنوز به درستی مشخص نشده‌است . گربه‌های حبشی یکی از محبوبترین نژادهای موکوتاه در آمریکا می‌باشند .منبع:ویکی پدیا