این پست شر شده میباشد

واگذاری یک فرشته
در بین این موجودات بی زبان هم عده ای خیلی خوش شانس هستند و سامی کوچولو بی شک یکی از اونهاست.
وقتی توی تاریکی هوا با عجله عازم رسیدن به خونه بودم صدای جیغ های سامی رو شنیدم.با اینکه سوار تاکسی شده بودم ولی پیاده شدم تا ببینم این صدا از کجاست و دلیل این زجه چیه! متاسفانه همونطور که فکر میکردم اصلا صحنه ی خوبی نبود و یک مرد قلدر داشت این یه ذره بچه رو با لگد میزد!!!
وقتی رسیدم بهش تا سامی رو از زیر پاش نجات بدم باهاش درگیری لفظی هم پیدا کردم. گفت به این دست نزن! گربه شیطانه!! آه از این همه جمود مغزی و روحی !! به کجا باید پناه برد تا از این اندیشه های مسموم و خفقان آور نجات پیدا کرد؟!!
به هر حال نمیشد این بچه اونجا بمونه چون به حد کافی لگدخورده بود! ولی چون جایی برای نگهداریش نداشتم الان توی کارگاه هست, گرچه جای مناسبی نیست اما از له شدن زیر پای این مردم بی انصاف خیلی بهتره تا یک خانواده ی مهربان و خوب سرپرستیش رو بپذیرند.
دوستان عزیز که با نگهداری گربه آشنایی دارید و فکر میکنید میتونید سرپرست خوبی برای این پسر زیبا و مظلوم باشید, لطفا تماس بگیرید و در صورت عدم پاسخگویی مسیج ارسال کنید تا با شما تماس گرفته بشه.
09333166114