شیرین ترین مکان بر روی زمین مهد کودک Milota در چین است که در واقع مکانی مخصوص نگهداری خرس های پاندا غیر بالغ است.نگهداری از این حیوانات بانمک کار بسیار سختی است. نسل این خرس ها در خطر است و حتی ماده های بالغ تنها هر 2 سال یک بار یک بچه به دنیا می آورند.منبع:topnop