پیام یکی از دوستان:
این پسر در شرف رهایی در خیابان هست لطفا اگه کسی میتونه ازین گربه دوماهه نر نگهداری کنه با این شماره تماس بگیره: 09394735653
فقط با شماره داده شده تماس بگیرید