واگذاری موقت یا دائم تریر نر 4ساله
واگذاری فقط رشت و اطراف
ترجیها خونه حیاط دار
اصلا پارس نمیکنه
آرومو مهربونه
حرف گوش کن
شناسنامه داره
واکسناشم خورده
برای هماهنگی با این شماره تماس بگیرید
09113316277