این پست شر شده میباشد

بازم كمك كنيد الان از مطب دامپزشكي تماس گرفتن ميگن يه ترير سفيد مشكي گذاشتن جلو مطب رفتن ميگن اينقدر كتك خورده كه همش ميترسه يك سال ونيمشه كي ميتونه موقت نگهش داره تا خانواده خوب براش پيدا شه ٠٩١٢٣٠٨٨٦٨٨