این پست شر شده میباشد

واگذاری.........for adoption
تمام تهران هیچکی برای این دو تا بچه جا نداره؟!
این فرشته ها رو یادتونه ؟
همون کوچولوهایی که مادرشون جلوی چشمشون توسط شهرداری کشته شد !
یادتونه گفتم نهایت تلاشم رو میکنم تا براشون یه خونواده خوب پیدا کنم ؟
اما هیچ کس کمکی نمیکنه و من رو تنها گذاشتن همه
چهار ماه گذشته اما هیچ کسی قبولشون نمیکنه میدونید به چه دلیل میگن بی نژادن !!!!!!!!! ( دلم از شنیدن این حرفا خیلی میگیره )
چراا هیچکس نمیگه اینا یه دنیا مهربونن ، یه دنیا با محبتن
هیچ کسی دوستشون نداره
بیایید با کمک هم یه خونواده مهربون براشون پیدا کنیم تا آیندشون مثل مادرشون تیر مستقیم شهرداری نباشه
این دو دختر زیبا حدود 10 ماهشونه و سالمن.
https://www.facebook.com/sarayebipanahan