این پست شر شده میباشد


هپی کوچولو خیلی فوری نیاز به مسافر آمریکا داره......
لطفاً اگر با هر ایرلاینی عازم یکی از شهرهایی هستین که توی پست قید شده، با شماره ای که زیر پست آمده تماس بگیرین.