این پست شر شده میباشد

لطفا به اشتراک بگذارید
**گمشده**
این پسر خوشگل در منطقه فشم گمشده.خانوادش خیلی وضع بدی دارند.لطفا اگر اطلاعی پیدا کردید به این شماره خبر بدید.
مشخصات:نر-عقیم شده و 7 ساله
در ضمن 3 میلیون تومان مژدگانی برای پیدا شده این فرشته گذاشته شده
09121184840
يحيي پور