حوادث > سرگرمی - این اتفاق اخیرا در یکی از کاخ های سابق صدام حسین رخ داده و چند سرباز امریکایی از ان فیلمبرداری کرده اند.

http://www.khabaronline.ir/news-157506.aspx