پناهگاه مشهد در شرف جمع آوری است.لطفا اگر کسی میتونه کمک کنه. همسایه ها شکایت کردند و شهرداری چندین گربه را برده و برای پلمپ کردن آن مکان داره اقدام میکنه.مسئول پناهگاه مستاصل شده.لطفا همفکری و یا اقدامی اگه میشه انجام بدهید.

09365923401
مریم بنی فرج

پناهگاه حیوانات بهشت2 در مشهد
http://i.instagram.com/behesht_animal_shelter_mashhad/

Sent from my SM-N9005 using Tapatalk