کیمونو روپوش سنتی ژاپنی است که در حال حاضر تنها در موارد خاص پوشیده می شود.

دوتا از چیزهای محبوب ژاپنی ها قطعا گربه و کیمونو هستند و وقتی باهم ترکیب شوند ترکیب فوق العاده گربه های کیمونوپوش را ارائه می دهند که می توانید تصاویر جالب و بامزه آن را در لاپلاس مشاهده کنید.