سلام
ساکن شهر نوشهر در مازندرانم...تو یه خونه حیاط دار زندگی میکنیم
اگه کسی یه توله سگ نگهبان یا گارده اصیل مثل گریت دین یا ژرمن برای واگذاری داشت به
این شماره پیامک بده و نژاد و سن توله رو بگه تا تماس بگیرم
09388742904