این پست شر شده میباشد

واگذاری
______________
نام: تدی
نژاد: پکی نوا
جنسیت: نر
سن: 3 سال
رنگ: ببری
شرایت بهداشتی: سلامت کامل، دارای شناسنامه + درمان انگلی
علت واگذاری: خارج شدن از ایران
شهر: اصفهان
نام صاحب: رضا الله یاری
شماره تماس: 09192226740