این پست شر شده میباشد

شاید این بچه گمشدۀ کسی باشه...Found
لطفاً به اشتراک بزارین
این بچه رو دوست عزیزی از باغی در دماوند نجات دادن. البته به گفتۀ صاحب باغ این بچه یک ساله که اونجاست. شاید گمشدۀ کسی باشه. اگر اطلاعاتی در موردش دارین و یا صاحبش رو میشناسین، لطفاً با شمارۀ 09122005204 تماس بگیرین.