سلام من دو سه جا پیام گذاشتم ولی جوابی نگرفتم اینجا هم میذارم...

دنبال یه خرگوش ماده عقیم شده میگردم...

آقا پسرم یه سالشه و میخوام براش زن بگیرم ولی از اونجایی که میخوام عقیم باشه اینجا اگهی زدم...

مامان نمیذاره که من ببرم عقیم کنم و شرایط نگهداری چندتا بچه هم ندارم...

صد در صد عقیم شده باشه، سنش یکسال یا کمتر باشه، چشماشم قرمز نباشه...


http://uupload.ir/files/y578_img-20150526-wa0006.jpg

http://uupload.ir/files/pgo2_img-20150526-wa0005.jpg