فوري فوري فوري اين بچه چند روزه اومده تو محله ما ديشب با صداي جيغهاي شديدش از خواب بيدار شدم ديدم يه آقايي انداختش تو گوني مي خواد ببره بكشتش كه رفتيم به زور گرفتيمش خواهشاً كمك كنيد جاي دائم يا موقت اگر نتونم براش جا پيدا كنم امشب ديگه حتما بلايي مي يارن سرش ٠٩١٢٤٢٦٥١٠٦

این پست شر شده میباشد