ثبت تصاویر پلنگ ایرانی پس از شکار یک گاو اهلی در سیاهکل

۶ تیر ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): سه شنبه دوم تیرماه یکی از اهالی روستای ملک رود سیاهکل در منطقه دیلمان درفک با اداره محیط زیست تماس گرفته و اعلام می کند که یک گاو اهلی توسط پلنگ کشته شده است.
به دنبال این تماس تلفنی، کارشناسان و محیط بانان استان گیلان شبانه عازم محدوده مذکور شده و با راهنمایی دامدار زیان دیده لاشه گاو را مشاهده می کنند.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان، کارشناسان پس از بررسی شواهد و مستندات، نسبت به نصب دوربین تله ای در مقابل لاشه اقدام می کنند تا در صورت بازگشت حیوان مهاجم بر سر لاشه، تصاویر مربوطه توسط دوربین ها ثبت گردد.
در تصویر فوق یکی از کارشناسان برای آزمایش دوربین در مقابل آن قرار گرفته و ساعت ثبت تصویر ۱:۲۱ بامداد را نشان می دهد

کارشناسان سه روز بعد به محل قرار گرفتن لاشه گاو مراجعه کرده و حافظه دوربین را جهت بازبینی تصاویر ثبت شده تخلیه می کنند.
تصاویر ثبت شده توسط دوربین ها، یک پلنگ بزرگ جثه با جنسیت نر را نشان می داد که بر روی لاشه گاو اهلی حاضر شده و به تغذیه از آن می پردازد.
نخستین حضور پلنگ در مقابل دوربین در ساعت ۱:۲۹ بامداد یعنی هشت دقیقه پس از ترک محل توسط نیروهای محیط زیست

نکته جالب اینجاست که هنگام نصب دوربین ها اولین عکس آزمایشی در حالیکه یکی از کارشناسان در مقابل دوربین قرار می گیرد در ساعت ۱:۲۱ بامداد ثبت شده و نیروهای محیط زیست پس از اطمینان از کارکرد صحیح دوربین، منطقه را ترک می کنند.
نخستین تصویر ثبت شده از پلنگ در ساعت ۱:۲۹ همان شب یعنی تنها هشت دقیقه پس از ثبت تصویر آزمایشی توسط کارشناسان و دور شدن آنها از لاشه گاو بوده است.
تصویر ثبت شده از پلنگ ایرانی پس از شکار یک گاو اهلی در منطقه دیلمان درفک استان گیلان در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳

فاصله زمانی کوتاه هشت دقیقه ای مابین ترک محل توسط کارشناسان و ثبت نخستین تصویر از پلنگ بر سر لاشه نشان می دهد در طول زمان حضور مامورین در محل، پلنگ در همان نزدیکی در تاریکی شب به کمین نشسته بوده تا پس از دور شده انسان ها به سراغ لاشه گاو بازگردد.
فروردین ماه سال جاری نیز بر اثر حمله پلنگ در منطقه دیلمان درفک یک گاو اهلی تلف شد که با اطلاع دامدار و نصب دوربین تله ای توسط کاشناسان، تصاویر حضور پلنگ بر روی لاشه گاو به ثبت رسید.

تصویر ثبت شده از پلنگ ایرانی پس از شکار یک گاو اهلی در منطقه دیلمان درفک استان گیلان در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳

با توجه به فاصله مکانی نزدیک، احتمال اینکه هر دو حمله توسط یک پلنگ انجام شده باشد وجود دارد که این موضوع از روی تصاویر بدست آمده و مقایسه عکس ها توسط کارشناسان در دست بررسی است.