۷ تیر ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): طی یک سال گذشته تعدادی قوچ و میش وحشی، جبیر و آهو که به دلایل گوناگون از جمله آسیب دیدگی، کشف از متخلفین و غیره از نقاط مختلف خراسان رضوی کشف شده و توان زندگی در طبیعت را نداشتند بهسایت تحقیقاتی سلامی در شهرستان خواف منتقل شده اند.
رییس اداره حفاظت محیط زیست خواف در این باره گفت: حیات وحش تیمار و نگهداری شده در سایت سلامی از ابتدای ورود به سایت کمترین برخورد را با انسان و محیط بانان داشته اند و خوی وحشی آنها تا حد زیادی حفظ شده است.
عباس طاهریان: هفته گذشته ۹ عدد قوچ و میش وحشی با ترکیب جنسیتی ۲ قوچ و ۷ میش وحشی که تیمار شده و با تشخیص کارشناسان قابلیت زندگی در طبیعت را داشتند به منطقه شکار ممنوع سده منتقل و در حضور امام جمعه این شهرستان در آغوش طبیعت رهاسازی شدند.

با توجه به حفظ خوی وحشی، قوچ و میش های رهاسازی شده بلافاصله پس از رهاسازی به سمت ارتفاعات منطقه گریخته و رفتار کاملا طبیعی از خود بروز دادند.

منطقه شکار ممنوع سده با ۱۰۵ هزار هکتار وسعت شامل ارتفاعات شمال و شمالغرب شهرستان خواف می باشد و یکی از زیستگاههای قوچ و میش اوریال محسوب می گردد که هم اکنون نیز حدود یکصد قوچ و میش وحشی در آن زندگی می کنند.


رهاسازی موفق گونه های تیمار و یا پرورش داده شده در سایت های تکثیر در نقاط مختلف کشور به ندرت انجام شده است و در اکثر موارد حیوانات تا پایان عمر خود در سایت ها باقی می مانند.تجربه رهاسازی این ۹ قوچ و میش وحشی در منطقه شکار ممنوع سده می تواند تجربه خوبی برای چگونگی نگهداری و برخورد با حیات وحش در سایت های تکثیر با هدف رهاسازی گونه های پرورش یافته و تیمار شده باشد.