man y fazaye bozorgio to damavand daram ba negahbanoo jaaye monaseb vaghean b heivonat alaghe daram akharin heivooni k dashtam y igoana 90 cm bood age kasi tole nezhad dar dare k nemitone negahdari kone ya ja nadare mitone baham tamas begire hata age khodetonam bekhain mitonin hamkari konin to residegi b toleha komakam kone k y moghe chizi az ghalam nayofte zemnan abo havaye damavand sard sir manam b haski alaghe daram age kasi in lotfo b man bokone lotfesho jobran mikonam tell:09101735105