اتلاف نصف سگهای محوطه دانشگاه تهرانمتاسفانه با وجود اینکه درخواست کمک اورژانسی کرده بودیم برای انتقال حدود 14 سگی که به دانشگاه تهران رفت و آمد داشتند و عدم همکاری دوستان در زنده گیری حدود نصف سگها توسط شهرداری کشته شدند .ساعتی که مراجعه کرده بودند همین تعداد در محوطه بودند که اگر زیاد بودند آنها نیز کشته شده بودند .
تعداد هفت قلاده هنوز هستند که باید نجات داده شوند اگر باز هم تعلل شود اینها هم کشته خواهند شد .
این سگها در ساعات مشخص دیده میشوند و گرفتشون هم سخت نیست .یک ماشین وانت نیاز هست با چند نفر از دوستان حامی که در این یکی دو روز همراهی کنند .. لطفا تماس بگیرید 09144137612 این شماره من هست .شادمان ..هر گروهی که اقدام بکنه شماره مسئول در دانشگاه را میدهم تا مستقیم راهنمائی بگیرند .این پست شر شده میباشد.