فوووووري فوووووري
امروز تو يك باغ تو شهريار خانمي سگ پومرانين ميبينه كه توسط يه كارگر افغاني كتك ميخورده و دور گردنش به اندازه يك سانت بوسيله يه طناب بريده بوده. اين خانم باهاش صحبت ميكنه اما نميده با زور هم متوسل ميشه اما افغانيه خيلي عوضيه. تروخدا كسي هست بتونيم بريم دنبالش ؟
٠٩٣٧٢٠٧٥٣٧٣
این پست شر شده میباشد.