سلام
دوستان اگر کسی تمایل به واگذاری پرشین داشته باشد ، بنده با کمال میل استقبال میکنم .
متشکرم .
elif