با سلام 2 بچه گربه حدود یک ماهه که با سرنگ بزرگ شدند و بسیار به هم وابسته هستند و بغلیند نیاز به حمایت و نگهداری دارند . من به دلیل داشتن سگ امکان سرپرستی ندارم و خطر به زیر رفتن 2 کوچولوی ناز با اتومبیل هست ! خواهش میکنم کمک کنید ! ممنون 09122029140