بچه گربه کوچولو دوست داشتنی.
لطفا اگر امکان نگهداری مناسب رو دارید تماس بگیرید.

شماره:۰۹۳۰۱۵۷۴۴۰۰
مکان واگذاری:
تهران، شهر ری
http://up.parsipet.ir/uploads/-Ia0pjg5n-1.jpg